Hartă site      Legaturi utile

        Acasă            Ce este 112            Funcţionare sistem 112            Serviciul SMS 113            eCall            Agenţii de urgenţă            Informare publică            Contact
 

        Esti aici:  Ce este 112 > STS şi 112

Ce este 112

Stiri


Partener al proiectului Campania nationala de informare referitoare la numarul unic de urgenta 112

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE
 ŞI SISTEMUL 112


Eficienţă şi obiectivitate

Fiind operatorul guvernamental legal, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a fost desemnat să implementeze şi să opereze Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 (SNUAU) din următoarele considerente: • întreţine şi exploatează reţele de comunicaţii operative de cooperare, pe întreg teritoriul tării, inclusiv între instituţiile statului implicate în intervenţiile de urgenţă (Poliţie, Pompieri, etc.);
 • are experienţa deservirii prin operatoare a centralelor de instituţie ale poliţiei din teritoriu (până în anul 2002, operatoarele din cadrul oficiilor judeţene ale S.T.S. au cumulat şi funcţia de dispecer al apelurilor de urgenţă efectuate către poliţie);
 • are expertiza tehnică în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor necesară proiectării şi implementării unui asemenea sistem tehnic;
 • are o bogată experienţă în raporturile cu operatorii de comunicaţii;
 • dispune de infrastructura de comunicaţii digitale care a permis interconectarea la nivelul fiecărui judeţ a Centrelor de preluare a apelurilor de urgenţă teritoriale;
 • prezintă obiectivitate în raport cu agenţiile guvernamentale ce asigură intervenţiile de urgenţă.

Pentru punerea în funcţiune a Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 (SNUAU), au fost luate măsuri complexe la nivel conceptual, organizatoric şi operaţional. Principalii paşi în implementarea Sistemului 112 au constat în:

 • înfiinţarea unui departament cu sarcini exclusiv pentru realizarea şi operarea sistemului;
 • identificarea resurselor financiare pentru derularea contractului de achiziţie;
 • desfăşurarea procedurilor de negociere pentru achiziţionarea sistemului;
 • încheierea contractului cu firma ERICSSON AB Suedia;
 • stabilirea cadrului de cooperare cu agenţiile de urgenţă şi operatorii de comunicaţii.

Primele teste ale soluţiilor tehnice adoptate au fost posibile la 1 Decembrie 2003. La 15 mai 2004 Sistemul Pilot 112 Bucureşti a intrat in teste, iar darea în exploatare a Sistemului 112 pe Bucureşti a început cu data de 15 iunie 2004. Pe parcursul anului 2004 au fost date în exploatare 30 de Centre Judeţene de preluare a apelurilor de urgenţă 112 (Braşov, Constanţa, Ialomiţa, Prahova, Bacău, Galaţi, Dolj, Timiş, Cluj, Sibiu, Iaşi, Suceava, Vaslui, Neamţ, Dâmboviţa, Brăila, Arad, Bihor, Argeş, Vrancea, Maramureş, Sălaj, Buzău, Alba, Covasna, Harghita, Botoşani, Giurgiu, Călăraşi, Teleorman), iar în anul 2005 au devenit funcţionale şi ultimele 10 judeţe (Bistriţa-Năsăud, Satu-Mare, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea, Hunedoara, Caraş-Severin, Mureş si Tulcea). Extensia Sistemului se face în funcţie de necesităţi şi cerinţe, conform cadrului legal pentru noi agenţii de intervenţie (Jandarmeria Română, Forţele Antitero, SMURD s.a.).

In viitor ambulantele, echipate cu laboratoare mobile, vor transmite datele necesare în vederea pregătirii intervenţiilor la spital prin sistemul de radiocomunicaţii mobile. Persoanele cu handicap şi bolnavii cronici, care se află în situaţii de criză, vor avea posibilitatea, cu ajutorul unor dispozitive, să transmită mesaje automate către sistemul 112.

Sistemul 112 este realizat din venituri proprii. Costurile de implementare a sistemului se ridică la cca. 40 de milioane de euro, finanţarea fiind asigurată din resursele bugetare puse la dispoziţie conform H.G.R. 227/2003, fără garanţii guvernamentale.
La fel ca în S.U.A., Canada şi statele din Uniunea Europeana, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, autoritatea competentă să gestioneze şi să opereze Sistemul 112, pune la dispoziţia cetăţeanului informaţii de interes public din sfera sa de activitate.


Componentele Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă:

 

SISTEM DE COMUNICATII COMPLEX, SOFISTICAT, VAST, CU ACOPERIRE 100% IN ROMANIA

Centrele de preluare a apelurilor de urgenţă (PSAP):

 • Centrul de la sediul central al S.T.S. (Bucureşti);
 • Centru de rezervă în caz de dezastre;
 • 40 de centre judeţene (câte unul în fiecare municipiu reşedinţă de judeţ, cu posibilitatea de rezervare);

Dispeceratele locale de urgenţă:

 • câte unul pentru fiecare dintre serviciile de urgenţă (Poliţie, Pompieri, Ambulanţă);
Reţeaua naţională de transmisii de date pentru interconectarea acestor centre;


Reţelele locale (40 judeţene şi una în Bucureşti), pentru interconectarea Centrelor de preluare a apelurilor de urgenţă cu Dispeceratele de urgenţă locale. Acestea se realizează atât pe infrastructura fixă (circuite telefonice), cât şi pe infrastructura radio;


Reţele radio administrate de către S.T.S. pentru realizarea cooperării locale în intervenţie: 

 • reţeaua Phoenix;
 • reţeaua Dimetra;
 • reţele convenţionale în benzile UHF si VHF;

Reţelele radio ale instituţiilor în componenţa cărora intra servicii de urgenţă:

 • Ministerul Administraţiei şi Internelor;
 • Ministerul Sănătăţii pentru serviciile medicale de urgenţă;
 • Alte instituţii care vor solicita şi primi avizul tehnic.

© 2010 Serviciul de Telecomunicatii Speciale. Toate drepturile rezervate. - www.stsnet.ro
 
Contor trafic
eXTReMe Tracker