Hartă site      Legaturi utile

        Acasă            Ce este 112            Funcţionare sistem 112            Serviciul SMS 113            eCall            Agenţii de urgenţă            Informare publică            Contact
 

        Esti aici:  Ce este 112 > 112 în Europa

Ce este 112

Stiri


Partener al proiectului Campania nationala de informare referitoare la numarul unic de urgenta 112

112  ÎN  EUROPA


Potrivit Directivei 98/10/EC (ONP: prevederi pentru reţele telefonice deschise şi serviciul universal în telecomunicaţii), 112 este numărul unic pentru apeluri de urgenţă pentru toate statele Uniunii Europene, la care se răspunde în mai multe limbi de circulaţie internaţională, apelabil gratuit de la terminalele conectate în reţelele de telefonie fixă, mobilă sau alte sisteme, urmând ca pentru început acesta să fie introdus în paralel cu cele deja existente.


În cadrul Directivei 22EC/07.03.2002 a Consiliului şi Parlamentului Europei (Universal Service Directive) problematica implementării 112 este abordată în mai multe articole (art, 6, 26 şi Anexa 1).
 

Acţiunile desfăşurate de statele U.E. până în anul 2001 pentru implementarea 112 au fost cuprinse în documentul intitulat “State of implementation of the single European emergency call number”, elaborat în octombrie 2001 de către Comisia Europeană şi care a avut la bază:

 • situaţia monitorizării implementării 112 în UE la data 06.01.1999 la solicitarea Comisiei (DG Information  Society,  Communications Services: Policy and Regulatory Framework),
 • chestionarul realizat pentru Workshopul de la Luxembourg (10-11 mai 2000),
 • datele comunicate de statele membre.

 

Acţiuni privind analizarea şi popularizarea implementării 112 în UE:

 • campania de informare destinată turiştilor belgieni care călătoresc în străinătate (Belgia, septembrie 2001);
 • Workshopul organizat în Suedia (Rosersberg, 08-09.03.2002) cu privire la folosirea efectivă a apelurilor de urgenţă;
 • Frameworkul “Review of telecommunication s Regulatory”, la care s-au făcut propuneri care au vizat direct viitorul 112, în contextul dezvoltării Societăţii Informatice Europene;
 • desemnarea de către Comisia Europeană a unui grup de coordonare, numit CGALIES (Co-ordination Group on Access to Location Information by Emergency Services), cu misiunea de a defini cerinţele Pan-Europene pentru realizarea localizării, necesare pentru “comunitatea europeană 112” şi operatorii serviciilor de urgenţă;
 • campania organizată de EENA (The European Emergency Number Association) pentru introducerea şi popularizarea 112 în Europa. Această instituţie s-a format după modelul non-profit din SUA creat încă din anul 1982 (National Emergency Number Association);
 • la cea de-a treia Conferinţă EENA, a fost prezentat sistemul 112 în România. Cu acest prilej, s-a probat că sistemul 112 în Romaina este compatibil cu toate standardele europene asociate serviciului 112. Sistemul implementat în România a fost apreciat de către participanţii la conferinţă ca fiind unul dintre cele mai moderne din Europa;
 • campania organizaţiei “SOS 112 Europe” îndreptată spre atragerea cât mai multor servicii de urgenţă posibile, cu intenţia de a furniza publicului informaţii despre 112 dar mai ales de a realiza un schimb de informaţii cu diferitele servicii de urgenţă din Europa, în special cele conectate la numărul unic de apel de urgenţă 112.


Link-uri utile:

 

          - European Emergency Number Association - EENA 1-1-2,

          - The European Commission,

          - The International Civil Defence Organisation (ICDO),

          - Global Crisis Center / EuroSafetyNet (ECOSA),

          - + Telemedicine Europe + European Resuscitation Council + Int. EMS +,

          - International Life Saving Federation (ILS) / ILS Europe,

          - EUROWATCH / CEFIC Ericard Database,

          - Breakdown service for trucks and coaches,

          - UN Emergency telecommunications,

          - Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED),

          - International Strategy for Disaster Reduction (ISDR),

          - International Telecomunication Union (ITU),

          - European Telecomunication Network Operators (ETNO),

          - European Telecom Standard Institute (ETSI),

          - International Civil Air Organization (ICAO),

          - Internationel Maritime Organization (IMO),

          - European Centre for Medium-Range Weather Forecasts,

          - Europol / Interpol / Civpol,

          - 911 / Emergency Net / RESCUE-NET / Healthcareland.
 

Implementarea în Uniunea Europeană a numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112 a presupus analizarea unor probleme referitoare la realizarea Centrului de preluare a apelurilor de urgenţă:

 • multilingvismul (asigurarea preluării apelului în limbile oficiale ale Uniunii Europene);
 • alegerea unei metode de coordonare a apelurilor de urgenţă primite la numărul 112 (specifică fiecăruia din următoarele tipuri de centre de urgenţă):
  • integrate (care administrează toate tipurile de apeluri de urgenţă şi care, deşi reprezintă soluţia cea mai bună pe termen lung, este mai puţin implementată, poate şi datorită dezavantajelor pe care unele state le-au precizat, cu privire la compartimentarea muncii şi asigurarea secretului profesional);
  • de coordonare a apelurilor de urgenţă (care poate fi realizat de Poliţie, Pompieri sau de Ambulanţă);
  • deja existente (prin simpla deviere a apelurilor);
  • comerciale (fără nici o competenţă în administrarea serviciilor de urgenţă).
 • localizarea apelurilor (confidenţialitatea, plata costurilor, protocoale cu operatorii de comunicaţii, prevederile licenţelor în momentul acordării, disponibilitatea şi actualizarea bazelor de date, precum şi responsabilităţi pentru operatorii reţelelor şi cei ai dispeceratelor serviciilor de urgenţă);
 • roamingul;
 • definirea serviciilor oferite de centrele de preluarea a apelurilor de urgenţă;
 • definirea urgenţelor (evenimentele care pot periclita viaţa omenească, proprietatea şi mediul înconjurător);
 • informarea cetăţenilor privind existenţa şi stadiul implementării numărului unic de apel în ţările Europei;
 • pregătirea operatorilor din centrele de preluare a apelurilor de urgenţă (uniformizarea pregătirii, dezvoltarea capacităţii de comunicare, pregătirea în domeniul managementului stresului şi al crizelor).

© 2010 Serviciul de Telecomunicatii Speciale. Toate drepturile rezervate. - www.stsnet.ro
 
Contor trafic
eXTReMe Tracker